Tytuł projektu: Promocja oferty firmy HAIRMED SP. Z O.O. na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży usług prozdrowotnych

Cel projektu: umiędzynarodowienie spółki HAIRMED SP. Z O. O. poprzez budowę działu obsługi pacjenta zagranicznego (DOPZ).

Planowane efekty:

  • zwiększenie liczby obsługiwanych pacjentów;
  • podniesienie jakości obsługi pacjentów międzynarodowych;
  • zbudowanie silnej krajowej i międzynarodowej marki Hairmed;
  • dywersyfikacja i wzrost wysokości przychodów;
  • nabycie nowych kompetencji wewnątrz organizacji;
  • transformacja kultury organizacji;

Wartość projektu: 480 000,00 PLN brutto

Wkład Funduszu Europejskiego: 360 000,00 PLN brutto